Close
Meše Selimovića 8 78400 Gradiška
00387 65 530 316 info@eugpp.com

DA BI OPSTALA MORAMO DA JE ČUVAMO!
#priroda

Osnovni ciljevi udruženja su:

– Podizanje i razvijanje ekološke svijesti građana, a posebno mladih o stvarnoj ugroženosti socijalno-ekološke sredine i posljedicama njene degradacije

– Poticanje javnosti na aktivnosti kojima se vrši uticaj u pravcu efikasnijeg i odgovornijeg djelovanja nadležnih subjekata za zaštitu unapređenja čovjekove okoline

– Okupljanje stručnjaka svih profila kao i angažovanje stručnih ustanova koji bi nezavisno osjenjivali nalaze, prijedloge i projekte u domenu ekoloških rješenja

– Poticanje naučno-istraživačkog rada u oblasti zaštite i unapređenja čovjekove okoline kojima se postiže naročito: zaštita vode, vazduha i zemljišta i na toj osnovi obezbjeđuje se zdrava voda

– Povezivanje sa sličnim udruženjima i organizacijama

– Okupljanje lovaca u članstvo radi gospodarenja divljači i lovištem odnosno uzgoja, zaštite i lova divljači, te korištenje divljači i njezinih dijelova

– Zaštita okoliša očuvanjem biološke ravnoteže i raznolikosti divljači u lovištu kao i dijelu okoliša.